Oznámení o změně jednatele společnosti GERCO EWZ s.r.o.

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností k 31.5.2016 skončil na pozici jednatele společnosti GERCO EWZ s.r.o. pan Petr Volf.

Ke stejnému datu zároveň ukončil i pracovní poměr ve společnosti.
Jeho telefonní a e-mailový kontakt již není v rámci společnosti GERCO EWZ s.r.o. platný.

S účinností od 1.6.2016 se jednatelkou společnosti GERCO EWZ s.r.o. stala paní Ing. Martina Bydžovská.

Pan Ing. Josef Louda setrvává na pozici jednatele beze změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste veškeré kontakty s naší společností, které byly směřovány na pana Volfa, zasílali na pana Ing. Josefa Loudu a paní Ing. Martinu Bydžovskou.

Veškeré aktivity společnosti zůstávají beze změny.
Na další spolupráci s vámi se těší

Josef Louda
jednatel
+420 777 755 000
louda(Replace this parenthesis with the @ sign)ewz.cz

Martina Bydžovská
jednatelka
+420 603 194 500
bydzovska(Replace this parenthesis with the @ sign)ewz.cz