Reference

Sdružený střižný nástroj

Sdružený nástroj pro ostřih výztuhy automobilové karoserie z vysokopevnostní oceli. Nástroj má dvě části – v první se polotovar rozdělí na dvě části a v následné operaci se ostřihne zbytkový materiál. Upnutí a vymezení polohy je realizováno pomocí pneumatických válců, vlastní ostřih je potom hydraulický.

Nástroj je prostřednictvím IO Linku napojen na řídící systém.


Prostřih plastové výplně dveří automobilu

Umíme nejen ostřihovací nástroje pro tlakové odlitky z lehkých slitin. Na základě požadavku zákazníka jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení pro prostřih plastové výplně dveří automobilu. Zařízení je vybaveno čtečkou čárového kódu pro komunikaci s MES systémem a samozřejmě také potřebnými bezpečnostními prvky (světelná závora, hlídání otevření manipulačních otvorů apod.). Takt stroje je do 5 sec (celkový čas operace včetně založení a vyjmutí dílu do 20 sec).


Ostřihovací nástroj s integrovanou frézovací jednotkou


Vtoková soustava vede ze spodní části odlitku a po ostřižení zůstával otřep cca 7mm. Požadavkem zákazníka bylo odstranění otřepu na max. 0,3mm ještě v ostřihovacím nástroji pro další obrábění dosedací plochy. Čas kompletního ostřihu do 60 sec. Pro tyto účely byla do nástroje osazena speciální čtyřvřetenová frézovací hlava, pohyb do řezu je zajištěn hydraulickým válcem, který byl pro zajištění stabilního chodu osazen děličem proudu tlakové kapaliny.