{$lib.sys_language_uid}
Skip to main content

Společnost GERCO EWZ je s vámi již 25 let

  • Rok 2020 představuje pro společnost GERCO EWZ již dvacátý pátý rok úspěšné existence firmy.
  • Svoji činnost zahájila pod původními názvy GP Trade s.r.o. a následně GERWAH s.r.o., dnes je úspěšným dodavatelem řešení ostřihů
  • Děkujeme všem dlouholetým i novým zákazníkům za spolupráci a těšíme se společně na pokračování v dalších letech