{$lib.sys_language_uid}
Skip to main content

Ostřihovací nástroj s integrovanou frézovací jednotkou

Vtoková soustava vede ze spodní části odlitku a po ostřižení zůstával otřep cca 7mm. Požadavkem zákazníka bylo odstranění otřepu na max. 0,3mm ještě v ostřihovacím nástroji pro další obrábění dosedací plochy. Čas kompletního ostřihu do 60 sec. Pro tyto účely byla do nástroje osazena speciální čtyřvřetenová frézovací hlava, pohyb do řezu je zajištěn hydraulickým válcem, který byl pro zajištění stabilního chodu osazen děličem proudu tlakové kapaliny.