{$lib.sys_language_uid}
Skip to main content

Sdružený střižný nástroj

Sdružený nástroj pro ostřih výztuhy automobilové karoserie z vysokopevnostní oceli. Nástroj má dvě části – v první se polotovar rozdělí na dvě části a v následné operaci se ostřihne zbytkový materiál. Upnutí a vymezení polohy je realizováno pomocí pneumatických válců, vlastní ostřih je potom hydraulický.

Nástroj je prostřednictvím IO Linku napojen na řídící systém.